CN Nhựa, Mỏ

CN Nhựa, Mỏ

Máy dò kim loại kỹ thuật số CEIA thích hợp để chặn các mảnh kim loại từ tính và phi từ tính có kích thước từ trung bình đến lớn trong công nghiệp, dệt may, hóa chất, khai thác mỏ, thực phẩm và các sản phẩm khác, cả để kiểm soát chất lượng và bảo vệ máy móc.

Máy Dò Kim Loại Công Nghiệp